เราเตรียมการในเรื่องนี้มานานแล้ว

และเราจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ หากท่านได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือความลำบากทางการเงิน ท่านมีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินได้


จะยื่นขออย่างไร
กระบวนการมีความรวดเร็ว
ง่ายและให้เกียรติ
1
ลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือ
ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการว่าจ้างของท่านและสร้างโปรไฟล์การช่วยเหลือ
2
เตรียมยื่นขอ
รวบรวมข้อมูลการว่าจ้างและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้แสดงเพื่อรับการช่วยเหลือ
3
ตอบคำถาม
ขึ้นอยู่กับเหตุของท่าน ท่านจะต้องตอบชุดคำถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้เงินช่วยเหลือพิจารณาตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
4
ติดตามความคืบหน้า
ติดตามความคืบหน้าการยื่นขอของท่านในเวลาก็ได้
การตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
Checkmark
ท่านมีคุณสมบัติได้รับความช่วยเหลือหรือไม่
โครงการของท่านครอบคลุมประเภทการจ้างงานและเหตุด้านล่าง - โปรดยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ก่อนสมัคร
มีสิทธิ์
ประเภทการว่าจ้าง
ภัยพิบัติ
ความลำบาก
ฉันไม่เห็นสาเหตุของฉัน
ความเห็นของท่านมีค่า โปรด คลิกที่นี่ เพื่อบอกเราเกี่ยวกับเหตุที่ตอนนี้ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงในโครงการของท่าน
การบริจาค
ความเอื้อเฟื้อเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนภารกิจของเรา
Mobile Home Gift Image
เมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิต พวกเราทุกคนอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายและพบว่าตนเองจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ หากท่านให้ของขวัญแก่กองทุน ท่านกำลังช่วยเหลือผู้คนให้ฟื้นตัวจากช่วงเวลาแห่งวิกฤติ การบริจาคของท่านส่งผลโดยตรงและยั่งยืนต่อชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือเหตุความเสียหายส่วนบุคคล
Home Gift Image
ผู้คนเช่นท่าน
Home Testimonial Image

ฉันรู้สึกยิ่งกว่าซาบซึ้งเพราะฉันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิด ขอขอบคุณอย่างจริงใจให้กองทุนบรรเทาทุกข์ที่เข้ามาช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ไม่มั่นคงเช่นนี้

ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ